Untitled 30

شانس خود را برای برنده شدن

یک جایزه امتحان کنید!!!

در ایام نوروز تا روز ۱۳ فروردین هر روز به یک نفر یک سیم کارت ترکسل با ۲۰ گیگ اینترنت هدیه عیدی داده میشود این سیم کارت ۱۰ روز فرصت فعال سازی با ورود به ترکیه دارد.