گالری فیلم های آموزش کار با اپلیکیشن زراعت بانک

نحوه پیگیری وضعیت صدور کارت دبیت و کردیت

ساخت کارت مجازی

تبدیل لیر به ارزهای خارجی

مشاهده ریز کارکرد حساب

تعیین و تغییر رمز ۴ رقمی کارت فیزیکی

خرید ارز یورو با حساب لیر

افتتاح حساب جدید

انتقال وجه از حساب خودمان به حساب شخص دیگر

انتقال وجه بین حساب های خودمان

تعریف یا تغییر رمز

خرید طلا

گردش حساب، انتقال و ذخیره رسید

ایجاد حساب سپرده

تبدیل ارزهای خارجی به لیر