میز خدمت برای بیمارستان ها

هلدینگ سی آی پی پوینت مدیا ترکیه طی تفاهم نامه ای با بیمارستان ها در راستای ارائه خدمات بین المللی در حوزه های مالی اعتباری، گردشگری و سرمایه گذاری اقدام به ایجاد میز خدمت ویژه ای برای اعضا بیمارستان ها نموده است.

nikan123